Βασικά θέματα

 

  1. Άδειες οδήγησης από Ελλάδα 
  2. Αρχείο στο σπίτι σας 
  3. Ασφαλιστικές βεβαιώσεις από Ελλάδα 
  4. Δικαστικά (γενικά) πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις 
  5. Έλληνες που λαμβάνουν παροχές Hartz-IV στην Γερμανία
  6. Επικύρωση μετάφρασης για υπηρεσιακή χρήση στην Γερμανία 
  7. Επίδομα τέκνων
  8. Προβλήματαμε τα ελληνικά ονόματα στην Γερμανία 
  9. Προξενική επικύρωση για υπηρεσιακή χρήση στην Ελλάδα 
  10. Σφραγίδα της Χάγης γενικά (Apostille)

 

 

Άδειες οδήγησης από  Ελλάδα   

Αν σας  ζητηθεί πρέπει να τις μεταφράσετε  και να τις δώσετε στην αρμόδια υπηρεσία  συγκοινωνιών της επαρχίας σας (π.χ. Landratsamt).  
  
    

Αρχείο στο σπίτι σας   

Όταν πάτε με  άδεια πάρετε ένα πιστοποιητικό  ή απόσπασμα οικογενειακής μερίδας (αναγράφονται  σ΄ αυτό όλα τα μέλη της οικογένειας  αναλυτικά), την ληξιαρχική πράξη του γάμου σας,  ληξιαρχική πράξη γάμου των  γονέων σας, και από ένα πιστοποιητικό  δημοτολογίου για κάθε μέλος της  οικογένειας. Διαφυλάσσετε καλά τα έγγραφα  βάφτισης των παιδιών σας κλπ.. Δεν  ξέρετε πότε θα τα χρειαστείτε. Όλοι χρειάζονται  κάποτε κάτι, έτσι θα  χρειαστείτε και εσείς μια μέρα σίγουρα ορισμένα  χαρτιά!! Έτσι γλιτώνετε  θυμούς, νεύρα, χρόνο και πολλά  χρήματα.
  
       

Ασφαλιστικές βεβαιώσεις  από Ελλάδα 

  

Λέγονται και  βεβαιώσεις Bonus-Malus. Για  νεοφερμένους από την Ελλάδα είναι βασικής  σημασίας για τα ποσοστά στην  ασφάλεια αυτοκινήτου.  


Δικαστικά  ή γενικά  πληρεξούσια εξουσιοδοτήσεις   

Δικαστικά ή  γενικά πληρεξούσια για χρήση  στην Ελλάδα μπορεί να συντάξει μόνο το  προξενείο. Τα προξενεία μας διαθέτουν  το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για να σας  ενημερώσει ανάλογα. Π.χ. για  ανάθεση σε δικηγόρο μιας νομικής υπόθεσης στην  Ελλάδα, όπως διαζύγιο,  κληρονομικά, ανάθεση σε τρίτο πρόσωπο ή συγγενή  την αγοροπωλησία ακινήτου  κλπ. Συνήθως μόνο με ραντεβού.
  
  
Μικρότερες υποθέσεις μπορούν να διευθετηθούν με μια
  απλή  εξουσιοδότηση. Π.χ. η μεμονωμένη παράδοση ή παραλαβή ενός εγγράφου κλπ.  Συντάσσω  απλές εξουσιοδοτήσεις, όπου θα φροντίσετε όμως εσείς μόνοι σας για την  επικύρωση της  υπογραφής σας (προξενείο, ιερέας, ελληνική κοινότητα, δημαρχία,  ανάλογα με την  περίπτωση).
  
     

Έλληνες που λαμβάνουν κοινωνικές παροχές προνοίας   

Έλληνες που λαμβάνουν παροχές Hartz-IV στην  Γερμανία και είναι ιδιοκτήτες ενός παλιού σπιτιού ή μερικών στρεμμάτων γης  στο χωριό τους, χρειάζονται μία βεβαίωση επί της σημερινής αξίας της ακίνητης  περιουσίας τους.

Την βεβαίωση αυτή μπορείτε να την πάρετε από έναν τοπογράφο,  έναν πολιτικό μηχανικό ή μια κρατική υπηρεσία (π.χ.από τον Δήμο σας).  Ρωτήστε. Οι δαπάνες είναι μηδαμινές. Παλιά συμβόλαια κλπ. δεν δίνουν στις  γερμανικές αρχές τις σχετικές πληροφορίες για την αξία του ακινήτου σας, που  χρειάζονται για την χορήγηση των παροχών σας, δεν σας εξυπηρετούν καθόλου και  επιφέρουν μόνο σημαντικά μεταφραστικά έξοδα. Στα ελληνικά λέγεται „Πιστοποιητικό  αντικειμενικής, τρέχουσας ή σημερινής αξίας„.
  
 

Την βεβαίωση αυτή την μεταφράζω ατελώς, αν μου την  στείλει ένας ελληνικός σύλλογος, π.χ. Ελληνική Κοινότητα, πολιτιστικός  σύλλογος κλπ. αλλά όχι πωλητήρια συμβόλαια.
        

Επίδομα τέκνων   

Σε μικρά  παιδιά χρειάζεστε συνήθως απόσπασμα  οικογενειακής μερίδας ή ληξιαρχικές πράξεις  γεννήσεως. Σε μεγάλα παιδιά ή  παιδιά που σπουδάζουν στην Ελλάδα, χρειάζεστε βεβαιώσεις  σχολικής ή πανεπιστημιακής  φοίτησης.

  
    

Επικύρωση μετάφρασης για  υπηρεσιακή χρήση στην Γερμανία   
Η υπογραφή  του ορκωτού μεταφραστή ισχύει σ΄  όλη την Γερμανία. Ορισμένα ληξιαρχεία ζητούν να συρράψει ο μεταφραστής το γνήσιο  μαζί με την μετάφραση και να τα σφραγίσει και τα  δυο μαζί.
  
      

Προβλήματα με τα  ελληνικά ονόματα στην Γερμανία   

Η ελληνική δεν είναι γλώσσα με  λατινικούς χαρακτήρες και για τον λόγο αυτό υπάρχουν αποκλίσεις στην απόδοση  των ελληνικών ονομάτων και τοπωνυμιών στην γερμανική γλώσσα. Πολλές φορές  γίνεται απόδοση βάσει της ακουστικής, ή ανάλογα με την εκάστοτε γλώσσα του  κράτους που φιλοξενεί τον έλληνα. Τυπικό παράδειγμα είναι η απόδοση του  ελληνικού επωνύμου Βασιλειάδης. Σε λατινική γραφή μπορούμε να το αποδώσουμε  ως Wasiliadis, VasiliadisWassiliadis, Vassiliadis, Vasileiadis, Wassileiadis κλπ. Το ίδιο και με το ελληνικό υ, που μπορεί να αποδοθεί στα γερμανικά  με i ή y και με το ελληνικό χ, που μπορεί να αποδοθεί με h ή ch.

Επί πλέον προβλήματα προέκυψαν  με τα καινούρια διαβατήρια που εκδίδονται από το 2006 στην Ελλάδα, τα οποία  χρησιμοποιούν στον υπολογιστή του Υπουργείου Εσωτερικών ένα ορισμένο σύστημα  απόδοσης των ελληνικών χαρακτήρων στα λατινικά. Έτσι λοιπόν αλλάχτηκαν με το  ζόρι ονόματα στο διαβατήριο και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προβλήματα με τις  αλλοδαπές ή τις γερμανικές αρχές. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τα ελληνικά  ονόματα όταν γίνεται η μετάφρασή τους από την γερμανική προς την ελληνική γλώσσα,  π.χ. όταν υπάρχει στο όνομά σας ω, ει, οι, υ κλπ.

Ορισμένα λάθη αποφεύγονται αν  αναφέρετε στον μεταφραστή το πως γράφεται το όνομά σας στην γλώσσα που χρειάζεστε την μετάφραση. Μεταγενέστερες διορθώσεις είναι δυνατόν να γίνουν  μόνον υπό προϋποθέσεις, συνήθως με απόφαση διευθυντή ή ειρηνοδικείου.
     

Προξενική επικύρωση για  υπηρεσιακή χρήση στην Ελλάδα   

Κατά κανόνα  και βάσει διεθνούς σύμβασης των  γερμανόφωνων χωρών Αυστρίας, Ελβετίας και  Γερμανίας ισχύει η υπογραφή του  ορκωτού μεταφραστή και στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι  και τα δικαστήρια το  γνωρίζουν αυτό αλλά πολλές υπηρεσίες όχι. Για τον  λόγο αυτό συνιστάται σε  ορισμένα έγγραφα να επικυρώσετε την υπογραφή του  ορκωτού μεταφραστή στο  προξενείο. Εδώ τα προξενεία ζητούν να συρράψει ο μεταφραστής το  γνήσιο μαζί με την μετάφραση και να τα σφραγίσει  και τα δύο μαζί (αποφυγή  πλαστογραφίας). Ιδιαίτερα για τα δικαιολογητικά που  προορίζονται για υποβολή στο Ειδικό  Ληξιαρχείο Αθηνών.

 

Σφραγίδα της Χάγης  γενικά (Apostille)   

Είναι μια  επιπλέον επικύρωση, θα μπορούσαμε  να πούμε „πιστοποιητικό αυθεντικότητας“ βάσει  της Σύμβασης της Χάγης από το  1961. Αν ένα έγγραφο φέρει την σφραγίδα αυτή,  γίνεται κατά κανόνα δεκτό σε  όλη την Ευρώπη και στα περαιτέρω συμβεβλημένα  κράτη.

  
      

 

 

Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές,οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.