ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ METAΦΡΑΣΕΩΝ

 

Λόγω συνταξης το γραφείο μας μεταφράζει μόνο λιγα έγγραφα και στις παρακάτω τιμές κι αυτό μόνο για φίλους ή γνωστούς και αν έχω χρονο. Για άλλα έγγραφα πχ. διπλώματα ΤΕΙ/ ΑΕΙ ρωτήστε την τιμή στέλνοντάς τα με φαξ ή μέϊλ. Περαιτέρω καταχωρήσεις κοστίζουν έξτρα.

 

 

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (GR / D)  

  Ληξιαρχική πράξη  γέννησης, γάμου και θανάτου νέου τύπου   

  25 -30   

  Άδεια γάμου +  Apostille   

  30   

  Άδεια γάμου +  πιστοποιητικό γέννησης και 2 σφραγίδες της Χάγης   

  60   

  Δίπλωμα οδήγησης  (ροζ) και νέου τύπου   

  20   

  Πιστοποιητικό  ποινικού μητρώου πρόσφατο   

  20   

  Πιστοποιητικό  γέννησης / δημοτολογίου   

  20   

  Πιστοποιητικό  γέννησης + βάπτισης παλιό

  20   

  Ληξιαρχική πράξη  γέννησης με βάπτιση   

  30 - 50   

  Ληξιαρχική πράξη  γάμου, γέννησης ή θανάτου παλιά, ανάλογα με τις καταχωρήσεις   

  30 - 45   

  Διαζευκτήριο   

  30   

  Απολυτήριο  λυκείου   

  35 - 45   

  Σχολικές  / πανεπιστημιακές βεβαιώσεις φοίτησης   

  15 - 25   

  Ληξιαρχική πράξη  θανάτου παλιά   

  30 - 35   

  Βάπτιση   

  20 - 25   

  Μετάφραση της  σφραγίδας της Χάγης είναι έξτρα   

  5   

 

 

ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚA (D / GR) 

  Πιστοποιητικό  αστικής κατάστασης, διαμονής ή ζωής Βάδης Βυρτεμβέργης   

 15 -20    

  Απόσπασμα  ληξιαρχικής πράξης γάμου, γέννησης, θανάτου   

  20   

  Φορολογικής  ενημερότητας, φορολογικής κατοικίας   

  20 - 25   

  Δίπλωμα οδήγησης  (ροζ) και νέου τύπου   

  20   

  Ποινικού μητρώου    

  20   

  Ληξιαρχική πράξη  γέννησης, γάμου και θανάτου νέου τύπου   

  20   

  Σχολικές  βεβαιώσεις   

  20 - 35   

  Εκκλησιαστική  τέλεση γάμου, καθολικά & ευαγγελικά   

  20   

  Ηλεκτρονική  βεβαίωση φορολογίας εργοδότη   

  20   

  Βάπτιση   

  20 - 25   

  Αναγνώριση  πατρότητας   

  30 - 35   

  Αναγνώριση  πατρότητας + συναίνεση μητέρας   

  40 - 50   

  Μετάφραση της  σφραγίδας της Χάγης   

  5   


 

Όλες οι τιμές είναι με επιφύλαξη, λόγω πολλών περιθωριακών ή επί πλέον καταχωρήσεων, που πρέπει επίσης να μεταφραστούν.


 

Αν θέλετε να ξέρετε τι θα σας κοστίσει στείλτε το με φαξ στο 0322 23760350 ή με μέϊλ