Επίδομα τέκνων

 

 

Έντυπα για το επίδομα τέκνων θα βρείτε στο λινκ

 

http://www.kindergeld.org/formulare.html

 

 

  

ΕΠΙΔΟΜΑ  ΤΕΚΝΩΝ

 

Το επίδομα τέκνων ανέρχεται το 2018 μηνιαία στην Γερμανία για το πρώτο και δεύτερο παιδί στα 194 €, ενώ για το τρίτο 200 € και το τέταρτο 225 €. Για οποιαδήποτε παροχή πρέπει να υποβάλλετε σχετική αίτηση. Τα απαιτούμενα έντυπα θα τα λάβετε από την αρμόδια υπηρεσία, το ταμείο οικογενειακών παροχών (Familienkasse) της περιοχής σας. Όταν ένα παιδί ή ένας απ΄ τους γονείς μένουν στην Ελλάδα είναι αρμόδιο το κεντρικό για πολίτες της ΕΕ, δηλ. έλληνες, βούλγαρους, ρουμάνους κλπ. Familienkasse Bayern Nord, D - 90316 Nürnberg (Νυρεμβέργη). Υπάρχουν μικρές διαφορές στα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια αλλά σε γενικές γραμμές ισχύουντα εξής:

 

Για τα παιδιά σας λαμβάνετε επίδομα ως την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Μετά από τα 18 πρέπει να αποδείξετε ότι πάνε σχολείο ή σπουδάζουν ή βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση, το  ανώτερο όμως, ως την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά που ψάχνουν για θέση μαθητείας και είναι δηλωμένα στο Γραφείο Εύρεσης Εργασίας (Arbeitsagentur) ότι πράγματι ψάχνουν. Επίδομα τέκνων λαμβάνετε και για τα παιδιά που είναι άνεργα ως την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Επίσης επίδομα τέκνων χορηγείται μονο κατά την διάρκεια της πρώτης επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι για την δεύτερη.

 

Για τα παιδιά που είναι στην Ελλάδα, συνήθως ζητούν οι γερμανικές αρχές βεβαίωση νηπιαγωγείου, βεβαίωση σχολικής ή πανεπιστημιακής φοίτησης, σε επίσημη μετάφραση. Επί πλέον και ανάλογα με την  περιοχή μπορεί να σας ζητηθεί πιστοποιητικό του δήμου ή κοινότητας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάτι άλλο π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου, ή πιστοποιητικό ότι ο/η σύζυγος διαμένειστην Ελλάδα. Επίσης σας ζητούν βεβαίωση του εργοδότη σας στην Γερμανία. Αν σας εγκριθεί το επίδομα τέκνων η επόμενη υπενθύμιση από την αρμόδια υπηρεσία είναι μετά την πάροδο 2 ετών, εκτός και αν κάποιο παιδί ενδιαμέσως ενηλικιωθεί, οπότε θα χρειαστεί σχολική βεβαίωση ή κάτι άλλο. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε επίσημη μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή. Φροντιστε να είναι καλή η μετάφραση.

 

 

Καλοπροαίρετη συμβουλή.

 

Υποβάλλετε την αίτηση ΑΜΕΣΩΣ. Και να σας ζητηθεί συμπληρωματικά κάτι, μετρά η μέρα που μπήκε η σφραγίδα ότι τα δικαιολογητικά σας παρελήφθησαν. Συνήθως σας δίδεται διορία 3 εβδομάδων ως 1 μήνα για να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που σας λείπουν. Αν δεν είστε σύμφωνοι με τη απόφαση της υπηρεσίας - Beschluss - για την χορήγηση του επιδόματος μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση. Αν δεν την υποβάλλετε έγκαιρα στην προθεσμία που σας δίνεται χάνετε τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥ! Προθεσμία υποβολής ένστασης αναγράφεται στην απόφαση που σας στάλθηκε. Γιατί ο έλληνας γενικά με τις ενστάσεις δεν τα πάει και πολύ και χάνει τις παροχές λόγω του ότι ειναι εκπρόθεσμος 


Αναδρομικά μπορείτε να πάρετε επίδομα το ανώτερο ως 6 μήνες.


Πολλές φορές σας ζητούν βεβαίωση οικονειακών παροχών από την Ελλάδα, που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ, ΟΓΑ ή άλλη αρμόδια για σας υπηρεσία ακόμα και αν δεν λαμβάνετε επίδομα. Λόγω ευρωπαϊκού δικαίου δεν δικαούται το άτομο να παίρνει επίδομα από δύο κράτη ταυτόχρονα.

 

Αν δεν ξέρετε ποιο ταμείο οικογενειακών παροχών (Familienkasse) είναι για σας αρμόδιο ή αν θέλετε την σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (pfd) γράψτε μου ένα  email. 


Ράδιο καφενείο: Έχει κάψει πάρα πολλούς λόγω αφέλειας. Συνήθως εκεί λύνει  έλληνας τα προσβλήματά του και την πατάει. Ενημερωθείτε στους κοινωνικούς λειτουργούς. Σε όλες τις υπηρεσίες πανγερμανικά έχει, Diakonie, AWO, Caritas κλπ αλλά σε ορισμένες περιοχές και εντεταγμένους στις γερμανικές υπηρεσίες έλληνες κοινωνικούς λειτουργούς. Οι Ξερόλες όχι μόνον ότι τα ξέρουν όλα αλλά είναι και ξεροκέφαλοι και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν "λαγοί με πετραχήλια".

 

Το θέμα είναι κάπως πολύπλοκο και πέρασα μόνο τα βασικά σημεία που αφορούν τον απλό έλληνα μετανάστη χωρίς μεγάλους πόρους και ζει μα τα παιδιά του εδώ στην Γερμανία. 


Για τα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, στον/στην εν διαστάσει σύζυγο ή στους παππούδες 


ισχύουν ανά περίπτωση άλλες προδιαγραφές. Ρωτήστε κοινωνικό λειτουργό - έχει και έλληνες - πριν να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας.  Κανονικά τα λαμβάνει αυτός στου οποίου το νοικοκυριό μένουν τα παιδιά στην χώρα που ζουν. Είναι όμως σχετικά εν μέρει γκρίζα ζώνη .... Ενημερωθείτε ... Πολλοί τα πήραν και πολλοί όχι ... Πολλοί έιναι τσακωμένοι με τον πρώην σύζυγο και έτσι χάνουν ένα σοβαρό εισόδημα γιατί δεν συμφωνούν μεταξυ τους.

 

Για άτομα με μεγάλο εισόδημα ισχύουν άλλα που θα τους τα πει ο φοροτεχνικός τους. Περισσότερα από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Εύχομαι να σας έδωσα μια σχετικά απλή και καταληπτή βλέψη του θέματος.

 

 

 

 

 Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.

 

 

Haftungsausschluss

 

Für die hier aufgelisteten Informationen wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Kein Gewähr und kein Recht auf Vollständigkeit, weil sich die Vorschriften und Bestimmungen ständig ändern. Vielmehr sind es praktische Tipps, die Ihnen auch als Laien helfen können, eine Lösung für Ihr Problem so einfach wie möglich zu finden. Wir geben keinen juristischen Rat und haften nicht für diese aus einer 20jährigen Übersetzererfahrung stammenden Informationen. Diese Informationen dienen dazu Ihren Weg im Behördendschungel zu erleichtern und Ihnen eine erste Vorkenntnis in vielen administrativen Themen beider Länder zu geben.