Σφραγίδα της Χάγης  γενικά (Apostille) 

 

Είναι μια  επιπλέον επικύρωση, θα μπορούσαμε  να πούμε  "πιστοποιητικό αυθεντικότητας“ βάσει  της Σύμβασης της Χάγης από το  1961. Αν ένα έγγραφο φέρει την σφραγίδα αυτή,  γίνεται κατά κανόνα δεκτό σε όλη την Ευρώπη και στα περαιτέρω συμβεβλημένα  κράτη  που την υπόγραψαν. Κάποτε περνούσαν όλα τα έγγραφα από τα προξενεία και η καθυστέρηση ήταν μεγάλη. Έτσι λοιπόν η διαδικασία αυτή απλοποιήθηκε με την χρήση της σφραγίδας  της Χάγης.

 

Την παίρνουμε από υπηρεσία του κράτους που εξέδωσε το έγγραφο και δίδεται μόνο σε έγγραφα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες δημοσίου δικαίου και όχι σε ιδιωτικά έγγραφα (όπως πχ εργοδότης, ενοικιαστής κλπ) 

Σφραγίδα της Χάγης από Γερμανία

 

Για έγγραφα που προορίζονται για ελληνικές αρχές στην Ελλάδα συνήθως την χρειαζόμαστε π. χ. για


φορολογική κατοικία, ήτοι επικύρωση δήλωσης διαμονής ή σχετικό έγγραφο γερμανικής εφορίας


 

ληξιαρχικά, π.χ. για επικύρωση εκπρόθεσμης δήλωσης ληξιαρχικής πράξης εξωτερικού, αναγνώριση πατρότητας, ιθαγένεια κλπ.


 

δικαστικά, για διαζύγια ή άλλες ληξιαρχικές πράξεις.

 

Σφραγίδα της  Χάγης για ληξιαρχικά έγγραφα  μπορείτε κατά κανόνα να πάρετε στην Γερμανία από  το αρμόδιο για σας  Κυβερνητικό Προεδρείο ή Περιφερειακή Διοίκηση  κλπ. ανάλογα με το κρατίδιο / την περιοχή σας  (Regierungspräsidium, Bezirksverwaltung usw. je nach Region).
  
Για  σχολικά θέματα την παίρνετε συνήθως στην αρμόδια για σας Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας  /  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (
Oberschulamt) ή στο υπουργείο του κρατιδίου σας.
  
Για διπλώματα / πτυχία  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Fachhochschule Universität) αρμόδιο είναι συνήθως το κρατιδιακό Υπουργείο  Παιδείας
(Bildungsministerium) ή Παιδείας / Πολιτισμού (Kulturministerium)  

  
Για συμβολαιογραφικά θέματα ή δικαστικές αποφάσεις και διαζύγια αρμόδιο είναι το προϊστάμενο  Πρωτοδικείο.
  
     

Σφραγίδα της Χάγης από Ελλάδα  

 

Συνήθως την  ζητούν οι γερμανικές αρχές στις ελληνικές άδειες γάμου και σε ορισμένα άλλα  έγγραφα που διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Σφραγίδα της Χάγης για  ληξιαρχικά έγγραφα και σχολικά πτυχία μπορείτε συνήθως να πάρετε στην  Ελλάδα από την αρμόδια για σας Νομαρχία. Ρωτήστε στο θυρωρείο της νομαρχίας σας πιο γραφείο είναι αρμόδιο. Για δικαστικές πράξεις πρέπει να ρωτήσετε.