ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

·       Γενικές έννοιες 

·       Διαδικασία & δικαιολογητικά

·       Λοιποί σχολικοί τίτλοι και βεβαιώσεις

·       Δαπάνες αναγνώρισης

·       Εκ πείρας

·       Σωστή ονομασία του τίτλου σας

·       Γνήσια ή φωτοτυπίες


Προσοχή:

 
Μόνο τα πτυχία ελληνικών ΤΕΙ / ΑΕΙ είναι βάσει της Συνθήκης της Λισαβώνας νομικά κατοχυρωμένα, τα παρακάτω δυστυχώς όχι. Έτσι λοιπόν δεν είναι σίγουρο αν θα σας δοθεί ισοτιμία για πτυχία ΕΠΑΣ / ΙΕΚ στην Γερμανία.

 

Επίσης διαρκεί συνήθως πάρα πολύ και οι δαπάνες δεν ειναι ευκαταφρόνητες. Η διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα είχαμε μέχρι πριν από λόγα χρόνια μόνο φοίτηση σε επαγγελματική σχολή ενώ εδώ ισχύει το σύστημα της εναλασσόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή παράλληλα επαγγελματική σχολή και επιχείρηση (Dualsystem) με βάση την πρακτική εξάσκηση,

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Επαγγέλματα που χρειάζονται οπωσδήποτε άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (reglementierte Berufe)

Σ΄ αυτά ανήκουν επαγγέλματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κυρίως στον υγειονομικό, κοινωνικό και παιδαγωγικό κλάδο π.χ. ιατρός, φαρμακοποιός, εκπαιδευτικός κλπ. αλλά και ορισμένα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την γενική ασφάλεια ή νομικά π.χ. αρχιτέκτων, δικηγόρος κλπ. Επίσης πολλά επαγγέλματα μέσης γερμανικής εκπαίδευσης, π.χ. προσωπικό γηροκομείου, τεχνικός επιστάτης, εργοθεραπευτής, μασέρ, βρεφονηπιοκόμος, νηπιαγωγός, νοσηλευτής  κλπ.

 

Επαγγέλματα που δεν χρειάζονται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για ανάληψη εργασίας (nicht reglementierte Berufe)

Σ΄ αυτά ανήκουν τα λοιπά επαγγέλματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, π.χ. γλωσσικά, οικονομικά επαγγέλματα, βιολόγος, διάφοροι μηχανικοί πολυτεχνείου κλπ. και πάρα πολλά επαγγέλματα μέσης γερμανικής τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, π.χ. μηχανικός βιομηχανίας, πωλητής, φούρναρης κλπ. 

Επίσης σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να δοθεί ισοτιμία, αν φυσικά αυτή προκύπτει από το αλλοδαπό πτυχίο. Γενικά όμως η αναγνώριση ή η ισοτιμία αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην γερμανική αγορά και όχι μόνο τα τεχνικά επαγγέλματα Συνεννοηθείτε με τον μελλοντικό σας εργοδότη και αν σας το ζητήσει κάντε το παράλληλα με την έναρξη εργασίας ή κατά τον χρόνο που μαθαίνετε την γερμανική γλώσσα. Είναι μια επένδυση για το μέλλον σας.

 

Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος:

Για τα επαγγέλματα που χρειάζεται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος. Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε στην Γερμανία υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας στην τοπικά ή κρατιδιακά αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

Αίτηση

Απολυτήριο Λυκείου συν επίσημη μετάφραση

Πτυχίο (δηλαδή ο τίτλος, μονοσέλιδο έγγραφο) συν επίσημη μετάφραση

Βαθμολογία πτυχίου συν επίσημη μετάφραση

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Συνοπτικό ει το δυνατόν χωρίς κενά βιογραφικό με την σχολική & σπουδαστική σταδιοδρομία σας (να μην υπερβαίνει την 1 ως 1,5 σελίδα) 

Βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης στον κλάδο σας ή χρόνος προϋπηρεσίας (αν απαιτείται και υπάρχει) και ει το δυνατόν ισοτιμία βάσει του κανονισμού της ΕΕ ΕΚ/36/2005.

 

Σε ορισμένα επαγγέλματα, κυρίως παραϊατρικά / ιατρικά, παιδαγωγικά, νομικά κλπ. μπορεί να σας ζητηθεί εκτός των ανωτέρω

Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (π.χ.ιατρός, μασέρ, νοσηλευτής, δικηγόρος κλπ.)

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γερμανικό (Führungszeugnis) + ελληνικό

Πιστοποιητικό γεννήσεως

Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας πρόσφατο(εκδοθέν το τελευταίο τρίμηνο)

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τύπου Β2, C1 κλπ.

 

Αλλά αυτά θα σας τα πει η αρμόδια υπηρεσία τι ακριβώς ζητάνε, γιατί διαφέρουν από κρατίδιο σε κρατίδιο. Προσέξτε γιατί οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται αρκετό χρόνο για την έκδοση της σχετικής αδείας. Δουλέψτε αν μπορείτε ενδιαμέσως.


 

 

Επαγγέλματα μέσης εκπαίδευσης γενικά

 

Σε επαγγέλματα μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, π.χ. ηλεκτροτεχνίτης, μηχανικός αυτοκινήτων, μηχανολόγος κλπ.

Αίτηση

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Συνοπτικό ει το δυνατόν χωρίς κενάβιογραφικό με την σχολική & σπουδαστική σταδιοδρομία σας (να μην  υπερβαίνει την 1 ως 1,5 σελίδα)

όταν δεν υπάρχει απολυτήριο Λυκείου, το απολυτήριο Γυμνασίου σε επίση μημετάφραση.    

Πτυχίο σε επίσημη μετάφραση

Αναλυτική βαθμολογία επαγγελματικήςεκπαίδευσης σε επίσημη μετάφραση

Βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης στον κλάδο σας ή χρόνος προϋπηρεσίας (αν απαιτείται ή υπάρχει).

Κάθε αρμόδια υπηρεσία ζητά διαφορετικά δικαιολογητικά, γι αυτό ρωτήστε στην αρμόδια για το κρατίδιο ή το τόπο διαμονής σας υπηρεσία. Για τα βιοτεχνικά επαγγέλματα αρμόδιo είναι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (HWK) ενώ για πολλά τεχνικά και εμπορικά επαγγέλματα το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (IHK)


Συμβουλή: 

Επειδή οι γερμανικές αρχές δεν διαθέτουν όλα τα προγράμματα σπουδών σε ελληνικές επαγγελματικές σχολές, πολλές αναγνωρίσεις ή ισοτιμίες ελληνικών πτυχίων διαρκούν χρόνο και ίσως και περισσότερο. Πιάστε δουλειά, ενώ παράλληλα κάνετε και την αναγνώριση ή ισοτιμία.

 

Λοιποί σχολικοί τίτλοι και βεβαιώσεις

 

Παιδιά τα οποία διέκοψαν το ελληνικό σχολείο, δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο ή λύκειο και θέλουν να συνεχίσουν εδώ, έρχονται σε άμεση επαφή με το γερμανικό σχολείο. Βεβαιώσεις ή ενδεικτικά χρειάζονται σε επίσημη μετάφραση.

 

Το ίδιο και οι φοιτητές που σκοπεύουν να διακόψουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα και θέλουν να συνεχίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευσή τους στην Γερμανία έρχονται σε άμεση επαφή με το πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

 

Δαπάνες


Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΙΗΚ)                            200 - 600 €

Ανάλογα με το πτυχίο. Δημιουργήθηκε ενιαία πανγερμανική υπηρεσία.

 Βιοτεχνικά Επιμελητήρια (τοπικά ή κρατιδιακά)                         200 - 600 €

 Κυβερνητικά προεδρεία κλπ                                                    100 - 250

 

Εκ πείρας 

Στον ιδιωτικό τομέα, π.χ. αν βρήκατε εργασία, αρκεί συνήθως η μετάφραση από ορκωτό μεταφραστή. Εκτός αν σας ζητηθεί κάτι άλλο από τον εργοδότη.

Παρόλα αυτά μην αφήνετε να σας μεταφράσει τα πτυχία σας οποιοσδήποτε. Τόσο η μετάφραση του πτυχίου σας όσο και το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης των ικανοτήτων σας. Όσο πιο ακριβής είναι η απόδοση του χαρακτηρισμού του επαγγέλματός σας και οπτικά στρωτή η δουλειά του μεταφραστή, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας. Σε μεταφράσεις από Ελλάδα έχω δει φοβερά πράγματα. Δεν αρκεί ν΄ ανοίξουμε το λεξικό και να γράψουμε κάτι, αλλά αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται ει το δυνατόν πλήρως στην εδώ επαγγελματική πραγματικότητα. Είδα και πτυχία ΤΕΙ τα οποία αποδόθηκαν στην γερμανική σαν ΕΠΑΣ / ΙΕΚ. 

Επίσης παρατηρώ φοβερές ελλείψεις στον τομέα των βιογραφικών. Από έναν απόφοιτο επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ευνόητο για τα γερμανικά δεδομένα, ότι είναι σε θέση να γράψει ένα σωστό σύντομο βιογραφικό. Σε ορισμένους έλλειπε ακόμα και η ημερομηνία γεννήσεως.

Παρόλα αυτά και άσχετα με την επαρκή εξειδίκευση ή την αναγνώριση, προβλήματα υπάρχουν στο θέμα της γλώσσας. Αν νομίζετε ότι κατέχετε καλά αγγλικά γράψτε το βιογραφικό σας στην αγγλική γλώσσα. Έχει πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες όπου η γλώσσα επικοινωνίας είναι η αγγλική.

 

Οι γερμανικές υπηρεσίες θέλουν να μας βοηθήσουν. Ας τους δώσουμε λοιπόν τα κατάλληλα εργαλεία με την σωστή και πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών.

 

Σωστή ονομασία ή χαρακτηρισμός του τίτλου σας στην Γερμανία.

Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι η επίσημη ονομασία του τίτλου σας στην Γερμανία γράψτε μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Για ορισμένους θα είναι μεγάλη απογοήτευση, επειδή πολλά επαγγέλματα στην Ελλάδα ανήκουν στα ΤΕΙ, δηλαδή στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ενώ στην Γερμανία στα επαγγέλματα μέσης εκπαίδευσης, π.χ. νοσηλευτές, βρεφονηπιοκόμοι, νηπιαγωγοί κλπ. και έτσι εκδίδεται τέτοια άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.

 

Γνήσια πτυχία ή φωτοτυπίες, σφραγίδα της Χάγης

Μην δίνετε ΠΟΤΕ τα γνήσια δικαιολογητικά του τίτλου σας. Αν τα δώσετε κάπου, δεν τα ξαναπαίρνετε. Βγάλετε επικυρωμένες φωτοτυπίες και δώστε τες στον μεταφραστή ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Επικυρωμένες φωτοτυπίες μπορείτε να βγάλετε πολύ οικονομικά  π.χ. στον Δήμο της πόλης σας στην Γερμανία, σε δικαστήριο ή συμβολαιογράφο. Επικυρωμένες φωτοτυπίες από Ελλάδα για αναγνώριση πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από το σχολείο ή από δήμαρχο / αντιδήμαρχο ή την αστυνομία. Για αίτηση πρόσληψης αρκούν απλές φωτοτυπίες χωρίς επικύρωση.

 

Η επικύρωση έλληνα δικηγόρου μπορεί να είναι αρκετή για την Ελλάδα αλλά δεν μετρά στην Γερμανία. Οι γερμανικές υπηρεσίες δέχονται επικυρωμένες φωτοτυπίες μόνο από δημόσιες αρχές, π.χ. Δήμος, Πανεπιστήμιο, Σχολή κλπ. και οι δικηγόροι εδώ δεν είναι δημόσιες αρχές αλλά ιδιώτες.

 

Σφραγίδα της Χάγης από Ελλάδα δεν βλάπτει αλλά δεν είναι και υποχρεωτική. Μερικές υπηρεσίες όμως την ζητάνε. Επικυρωμένες φωτοτυπίες από τις υπηρεσίες που προανέφερα συνηθως επαρκούν.


 

Καλή τύχη  !

 Αποκλεισμός ευθύνης

 

Αποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.