ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - INGENIEURΕ

 

Στα τεχνικά επαγγέλματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι δυνατή η κατοχύρωση του προστετευμένου τίτλου του μηχανικού (Ingenieur). Αρμόδιο εδώ είναι το εκάστοτε κρατίδιο αλλά υπάρχουν διαφορές από κρατίδιο σε κρατίδιο. Στην Βάδη Βυρτεμβέργη κοστίζει 300 €, εκτός τις μεταφράσεις.

 

Η αναγνώριση όμως αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην γερμανική αγορά. Ιδιαίτερα στα τεχνικά επαγγέλματα ΤΕΙ & ΑΕΙ βοηθά πολύ και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αν θέλετε δουλιά σε διεθνές περιβάλλον.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ

INGENIEURKAMMER STUTTGART·            ΔΑΤ / διαβατήριο

·            Πιστοποιητικό δήλωσης εδώ στην Γερμανία (όχι παλαιότερο από 3 μήνες)

·            Πιστοποιητικό σε περίπτωση αλλαγής ονόματος σχετική βεβαίωση / πράξη 

·             Αποδεικτικά σπουδών, πτυχίο, αναλυτική βαθμολογία,  σε επικυρωμένη                    φωτοτυπία, (Δήμος,  συμβολαιογράφος, δικαστήρια) τα ελληνικά + επίσημη              μετάφραση στην γερμανική  από ορκωτό μεταφραστή

·             Παράρτημα διπλώματος / Diploma Supplement στην αγγλική. Αν έχετε το                  παράρτημα διπλώματος στην αγγλική δεν χρειάζεται μετάφραση η                            αναλυτική βαθμολογία.

·              Αν υπάρχει αξιολόγηση της ΖΑΒ

·              Πιστοποιητικά καταλληλότητας ή εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης αν                          υπάρχουν.

 

 

Οι δαπάνες κατά κανόνα ανέρχονται στα 300 € αλλά είναι δυνατόν να ανεβούν.

 

Αποδεικτό γλωσσικής επάρκειας δεν ζητείται.


 

ΠΡΟΣΟΧΗ

              

Στην αίτηση κατοχύρωσης του τίτλου μηχανικού κάτω κάτω αναγράφει ότι αν θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε στην τράπεζα δεδομένων για τυχόν πρόσληψη από ενδιαφερόμενες εταιρείες που ζητούν εξειδικευμένο προσωπικό, ήτοι μηχανικούς. Προϋπόθεση η γλωσσική επάρκεια του επιπέδου Β2.


Πληροφορίες και αίτηση στην γερμανική γλώσσα


https://www.ingbw.de/voranbringen/berufsanerkennung.html


Πληροφορίες και αίτηση στην αγγλική γλώσσα


https://www.ingbw.de/voranbringen/recognition.html
Αποκλεισμός ευθύνηςΑποκλείεται κάθε ευθύνη για τις περιεχόμενες εδώ πληροφορίες. Ουδεμία παροχή εγγύησης, ούτε και δικαίωμα πληρότητας, αφού οι κανονισμοί και προδιαγραφές αλλάζουν κάθε τόσο. Πιο πολύ είναι πρακτικές συμβουλές, οι οποίες σας βοηθούν όμως, ακόμα και αν είστε άσχετοι, να βρείτε τον πιο σύντομο δρόμο επίλυσης του προβλήματός σας. Δεν δίνουμε νομική συμβουλή και δεν αναλαμβάνουμε νομική ευθύνη για τις πληροφορίες αυτές που βασίζονται σε 20-ετή μεταφραστική εμπειρία. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας στην ζούγκλα των υπηρεσιών και αποβλέπουν να σας δώσουν μια πρώτη βλέψη σε αρκετά διοικητικά θέματα και των δύο χωρών.